سلیقه یاب

اگر می خواهید برای فردی عطر هدیه بخرید و سلیقه اش را نمی دانید و یا حتی سلیقه عطری خود را نمی شناسید، با تکمیل فرم زیر و ارسال آن برای ما، می توانید از خدمات مشاوره ای ما بطور رایگان بهره مند شوید. ما بعد از مطالعه و بررسی فرم، عطرها و رایحه هایی را که به سلیقه شما نزدیک است را حضورتان معرفی می نماییم.

فرم سلیقه یاب